Komplex megoldások
Komplex megoldások

Stratégiaalkotással és operatív megvalósítással támogatja a GreenField Consulting ügyfeleit az ingatlanfejlesztés döntés előkészítésétől, a kommunikáción át, az értékesítéséig tartó teljes folyamat alatt. Tapasztalatunknak és partnereinknek köszönhetően várostervezési, ingatlan- fejlesztési, marketing és sales kompetenciák szinergiáját kihasználva nyújtunk komplex megoldást.

Komplex megoldások
Komplex megoldások

Stratégiaalkotással és operatív megvalósítással támogatja a GreenField Consulting ügyfeleit az ingatlanfejlesztés döntés előkészítésétől, a kommunikáción át, az értékesítéséig tartó teljes folyamat alatt. Tapasztalatunknak és partnereinknek köszönhetően várostervezési, ingatlan- fejlesztési, marketing és sales kompetenciák szinergiáját kihasználva nyújtunk komplex megoldást.

 

Property Marketing
Property Marketing

Stratégiára alapuló és az értékesítés támogató property marketing segítségével éri el a GreenField Consulting, hogy ügyfelei ingatlanfejlesztései beazonosíthatóvá és profitábilissá váljanak. Tanácsadásunk és operatív megoldásaink a teljes folyamatot felölelik a brand építéstől, a kommunikációs eszközök megtervezésén és kivitelezésén át, a PR és sajtókommunikációig.

Image építés
A Property Marketing az ingatlanfejlesztési folyamat elhagyhatatlan eszköze, amelynek kizárólagos feladata az értékesítési folyamat támogatása. Egy ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos fogyasztási döntésben nem csak a termék kerül a fogyasztó által mérlegelésre - azaz a fejlesztés -, hanem a terméket előállító cég is, az ingatlanfejlesztő.

Egy sikeresen működő és működését hatékonyan kommunikáló, azaz jó imidzsel rendelkező fejlesztőnek a neve garanciát jelent a fogyasztó számára, amely alátámasztja döntését, így segíti az értékesítést. Ezért a GreenField Consulting rendkívüli figyelmet szentel annak, hogy ügyfelei kommunikációja során az egyedi fejlesztések termék kommunikációja mellett, a fejlesztő cég saját imidzsének kommunikációja is nagy hangsúlyt kapjon.

 


Marketing Budget
Marketingkommunikáció nélkül egy fejlesztés láthatatlan a piac számára, azonban egy hibás vagy nem a szükséges mértékű költségvetéssel rendelkező marketingkommunikáció nem tudja elérni a kívánt hatást, ezért alapvető, hogy a terület kellő figyelmet és pénzügyi forrást kapjon. Mivel a kommunikáció jóval nagyobb hatással van az értékesítésre mint azt tapasztalataink szerint ügyfeleink becsülik, és mivel a teljes fejlesztés költségvetéséből 1-1,5%-os átcsoportosítás a marketing javára jelentős eredményeket képes hozni, ezért fontos, hogy az ingatlanfejlesztés többi metódusától eltérően ne cost centerként, hanem profit centerként működjön a Property Marketing.

 

Tehát a sikerhez elengedhetetlen a szükséges mértékű marketingköltés, amely az értékesítési folyamat lerövidítésének köszönhetően megnöveli az ingatlanfejlesztés megtérülését.

 


Márkaszemélyiség
Egy termék beazonosítása annál egyszerűbb, minél markánsabb a termék és annak kommunikációja, azaz a brand. Mivel minden emberi döntés érzelmek által befolyásolt, ezért a racionális döntést segítő tényezők megléte mellett a kommunikációnak az érzelmekre is kell hatniuk, hiszen az érzelmi kötődés váltja ki az értékesítést segítő birtoklási igényt.

 

Ezért a GreenField Consulting egy új brand kialakításakor kellő figyelmet szentel a célcsoport számára releváns érzelmi kötődés kialakítására. Ezt a kommunikációs hangnem, az üzenet, a vizuális megjelenés és a szeretetet indukáló elemek helyes megválasztásával, azaz a márkaszemélyiség kialakításával érjük el.


Komplex marketingkommunikáció
A márkaszemélyiség és az arculat megalkotását követően testet kell adni a márkának, azaz el kell készíteni a basic kommunikációs eszközöket a névjegytől és a kereskedői mappától kezdve az akvizíciós brossurán át a honlapig, hogy ezt követően legyen értelme hírt adni az új identitás létrejöttéről.

 

Azonban a márkát megtestesítő basic kommunikációs és információs eszközökkel csak akkor fog találkozni a fogyasztó, ha a reklámzajt áttörve képesek vagyunk észrevehetővé tenni a terméket. A siker érdekében a GreenField Consulting komplex Property Marketing keretében stratégiai alapokra helyezett reklámkampány mellett erős PR aktivitást, rendezvényeken történő bemutatkozást, belső edukációt és szükség esetén ambient, gerilla vagy vírus marketinget is bevet.

 


PR és sajtókapcsolatok
A kommunikáció egyik leghatékonyabb, de ugyanakkor jól nehezebben megvalósítható támogatója a PR aktivitás, amelyet a GreenField Consulting saját hírportál létrehozásával és több mint 3000db releváns címet tartalmazó hírlevél kiküldésével segíti első kézből, amelyet több évre visszanyúló releváns sajtó- és szakmai partnerkapcsolatok segítenek.

Property Marketing
Property Marketing

Stratégiára alapuló és az értékesítés támogató property marketing segítségével éri el a GreenField Consulting, hogy ügyfelei ingatlanfejlesztései beazonosíthatóvá és profitábilissá váljanak. Tanácsadásunk és operatív megoldásaink a teljes folyamatot felölelik a brand építéstől, a kommunikációs eszközök megtervezésén és kivitelezésén át, a PR és sajtókommunikációig.

 

Régió- és településmarketing
Régió- és településmarketing

A Régió- és településmarketing hozzásegíti a települést, hogy az ingatlanfejlesztők a befektetői környezet kielégítő megismerését követően az adott települést válasszák befektetni kívánt tőkéjük számára. A GreenField Consulting a REevolutio Consultinggal együttműködve segíti az önkormányzatokat a befektetői akvizícióban a projektdefiniálástól az üzletkötésig.

RTM
„A Régió és Település Marketing egy régió, egy település versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása, fejlesztése realizálásának segítése és kommunikálása, a sokoldalú, jóléti fejlesztési (gazdasági, életmódbeli) célok elérésének érdekében.”
[Pikóti – Dankó – Schupler, 2002].

Település mint termék
A településfejlesztés alapvető részeleme az ingatlanfejlesztés. Az ingatlanfejlesztésekhez szükséges források egy részét a Regionális Operatív Program (ROP) keretein belül az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) segítségével elnyerhető pályázatai támogatások biztosíthatják, de ezen felül minden fejlesztés jelentős vállalkozói tőkét is igényel. A cél az, hogy minél több vállalkozói tőkét legyen képes bevonni az önkormányzat a településfejlesztésbe, ingatlanfejlesztés útján. Ehhez elengedhetetlen a vállalkozói tőke megnyerése, amelyért versenybe kell szállni a többi belföldi és külföldi településsel. Ennek megfelelően a profit szférából már jól ismert, de a közszférában szokatlan klasszikus versenyhelyzettel szembesülnek a települések, amelyben a település lesz a termék, az ingatlanfejlesztő pedig a vásárló, aki ennek megfelelően válogatni fog a települések és fejlesztéseik között.

Stratégiai gondolkodás
Fontos felismerni, hogy amelyik település alkalmazza a versenyszektor bevált eszközeit - azaz a stratégiai alapú üzleti tervezést és a professzionális marketingkommunikációt - az óriási versenyelőnyhöz jut, amelynek eredményeként sikeresen lesz képes az ingatlanfejlesztőket megnyerni. A folyamat első eleme az öndefinícióra és a lehetőségek feltárására és analízisére épülő stratégia meghatározása, majd a konkrét projektek definiálás, hiszen a vállalkozói és a fejlesztői tőke dinamizálásához a településnek erős vonzerővel, tervezhető és kiszámítható jövőképpel, azaz egy valóban integrációra törekvő városfejlesztési stratégiával, és egy jól beazonosítható image-el és arculattal kell rendelkeznie.

VFPP
A Városfejlesztési Projektportfólió (VFPP) egy kommunikációs csomag, amely a Régió és Település Marketing (RTM) alapvető eszközeként kimagasló hatékonysággal támogatja egy település bemutatását és projektjeinek népszerűsítését. Elsődleges feladata egy térség, egy település vagy egy önkormányzat fejlesztési stratégiájának, és konkrét ingatlan- fejlesztési projektjeinek bemutatása a befektetők megnyerése érdekében. Nem egy reklám anyag, hanem speciálisan a település kommunikációjának kiszolgálására kifejlesztett marketing- standard, amely strukturált, rendszerbe foglalt és koherens. A csomag az alábbi egymásra épülő elemekből áll:
- tanácsadás, konzultáció
- tájékoztató kiadvány (igény szerint tanácsadással segítve)
- honlapon elérhető adatbázisban történő bemutatkozás
- lakossági tájékoztató szóróanyag
- nemzetközi és belföldi ingatlanfejlesztési kiállításokon történő bemutatkozás

A csomag alapja egy olyan kommunikációs dokumentáció, amely városfejlesztési és marketingkommunikációs tapasztalatokat és tudást integrálva került kialakításra, és vált tökéletes eszközévé a településkommunikációnak. Standardizált tartalmi felépítése biztosítja, hogy minden információt tartalmazzon, amelyet az ingatlanfejlesztői szakma igényel, professzionális vizuális kialakítása pedig hatékonyan támogatja ezen információk sikeres célba juttatását.

A VFPP megismerteti az önkormányzatok kommunikációs célcsoportjaival, azaz az ingatlanfejlesztőkkel, a lakossággal és az állami szektorral az önkormányzat területfejlesztési szándékait és projektjeit, így téve a fejlesztési törekvéseket transzparenssé. Ennek eredményeként a befektetők aktivizálják pénzeszközeiket, megkezdik a településen fejlesztéseiket, így a településfejlesztési szándékok megvalósulnak, a település növekszik és gazdagodik.

Régió- és településmarketing
Régió- és településmarketing

A Régió- és településmarketing hozzásegíti a települést, hogy az ingatlanfejlesztők a befektetői környezet kielégítő megismerését követően az adott települést válasszák befektetni kívánt tőkéjük számára. A GreenField Consulting a REevolutio Consultinggal együttműködve segíti az önkormányzatokat a befektetői akvizícióban a projektdefiniálástól az üzletkötésig.

 

Ügyfeleink
Ügyfeleink

A GreenField Consulting iparági fókuszának, szakmai tapasztalatának és partnerkapcsolatainak köszönhetően a teljes értéklánccal kapcsolatban áll az ingatlanfejlesztőktől, a tanácsadókon és az önkormányzatokon át, az értékesítőkig. Ennek megfelelően belülről ismerjük a piac működését, illetve a piaci szereplők igényeit, ezért képesek vagyunk a legjobb megoldásokat nyújtani.

Ügyfeleink
Ügyfeleink

A GreenField Consulting iparági fókuszának, szakmai tapasztalatának és partnerkapcsolatainak köszönhetően a teljes értéklánccal kapcsolatban áll az ingatlanfejlesztőktől, a tanácsadókon és az önkormányzatokon át, az értékesítőkig. Ennek megfelelően belülről ismerjük a piac működését, illetve a piaci szereplők igényeit, ezért képesek vagyunk a legjobb megoldásokat nyújtani.

 

Property Hírportál


1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 12. Telefon: +36 1 315 0996 e-mail: field@greenfieldconsulting.hu